KONTRAINDIKÁCIE

Tu je zoznam kontraindikácií pri ktorých sa neodporúča trénovať:

- Psychické ochorenia (schizofrénia)

- Srdcové ochorenie

- Kardiostimulátor

- Zvýšená hodnota enzýmu Creatine Kinase (hypotyreóza, urémia, atď.)

- Tehotenstvo

- Zvýšené riziko krvácania

- Brušné kŕče

- Nádorové ochorenia

- Trombóza alebo sklony k tomuto ochoreniu (zrážanlivosť krvi, atď.)

- Ťažké neurologické ochorenia

- Cukrovka

- Tuberkulóza

- Ochorenia spojené s horúčkami, akútnymi bakteriálnymi alebo vírusovými infekciami

- Epilepsia